Titulinis Mokslo institucijoms Finansavimo galimybės

Finansavimo galimybės

Nacionalinės programos

Ūkio subjektų užsakymų programoje lėšos skiriamos valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms, išskyrus kolegijas. Skatinimo lėšos – institucijoms numatyto valstybės biudžeto bazinio finansavimo, skirto MTEP ir meno veiklai plėtoti, lėšų dalis, skiriama per Agentūros vykdomą priemonę ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymui remti.

Tarptautinės programos

Horizontas 2020

Finansavimo intensyvumas:

  • Moksliniams tyrimams ir technologinei veiklai – iki 100 proc. (viešoms ir valstybinėms įstaigoms; vidurinėms, aukštesniosioms ir aukštosioms mokykloms, mokslinių tyrimų institucijoms, MVĮ);
  • Inovacinėms veikloms – iki 70 proc.,
  • Valdymo ir projekto administravimo veikloms – iki 100 proc.,
  • Kitoms veikloms (mokymams, koordinavimui, sklaidos renginiams) – iki 100 proc.

Finansavimo šaltiniai: Europos Komisijos ir pačių dalyvių nuosavos lėšos.

EUROSTARS

Finansuojami moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra.
Finansavimo intensyvumas: mokslo ir studijų institucijoms skiriama iki 100 proc. projekto tinkamų išlaidų.
Finansavimo šaltiniai: Europos Komisijos, nacionalinės ir pačių dalyvių nuosavos lėšos.

Grįžti atgal