Titulinis Struktūra ir kontaktai

Kontaktai

Adresas A. Goštauto 12-219, LT-01108 Vilnius.
Telefonas +370 (5) 2644708
Faksas +370 (5) 2312292
El. paštas


Sąskaitos numeris LT38 70440 60001331515
Juridinio asmens kodas 188730854


Darbo laikas

Darbuotojų kontaktinė informacija

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą: vardas.pavarde@mita.lt (nenaudojant lietuviškų raidžių). 

Pareigybė

Kuruojamos priemonės (sritys) 

Vardas, pavardė

Darbo tel.

Direktorius   Kęstutis Šetkus (8 5) 2 644 707
Direktoriaus pavaduotojas   Kazimieras Arlauskas (8 5) 2 644 423
Vyriausioji patarėja „Eureka“ nacionalinė koordinatorė  Birutė Bukauskaitė (8 5) 2 127 436
Vyriausioji specialistė Viešieji ryšiai  Jurga Trotienė

(8 5) 2 644 710

8 656 11 424

VISUOTINĖS DOTACIJOS SKYRIUS
Vedėjas „Inovaciniai čekiai“, „Inomokymai“, mokslo ir technologijų parkai  Mantas Biekša (8 5) 2 644 713
Vyriausiasis specialistas „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“, ūkio subjektų užsakymų skatinimas, laboratorijų akreditacija  Leonidas Jelenskis (8 5) 2 644 701
Vyriausioji specialistė „Inovaciniai čekiai“, ūkio subjektų MTEP veiklų deklaravimas  Ieva Kalpokaitė (8 5) 2 644 712
Vyriausioji specialistė „Inopatentas“, ikiprekybiniai pirkimai, atvira prieiga  Inga Masilionytė-Larionova (8 5) 2 644 714
MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ PROGRAMŲ IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIUS
Vedėjas „Horizontas 2020“ (Galimybės gauti finansavimą), sumani specializacija, mokslo ir technologijų parkai, atvira prieiga, Norvegijos lėšomis remiamos priemonės, Lietuvos inovacijų plėtros programos, inovacijų stebėsena  Ričardas Valančiauskas (8 5) 2 127 434
Vedėjo pavaduotoja „Horizontas 2020“ (Saugumas; Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas; Kosmosas), CONCERT-Japan programa, Europos žmonių biologinės stebėsenos iniciatyva, vizitai į EKA centrus, NASA stažuotės  Anzelma Ūselienė (8 5) 2 127 437
Vyriausioji specialistė „Horizontas 2020“ (Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas; Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ir miškų ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika; Inovatyvios medicinos iniciatyva; Bio-pramonės iniciatyva) dr. Edita Bagdonaitė (8 5) 2 644 700
Vyriausioji specialistė „Eurostars“, „Eureka“, „BSR Inovacijų ekspresas“, krašto apsaugos poreikiams skirti MTEP projektai, partnerių paieškos vizitai į Skandinavijos šalis, Kiniją, klasterizacija  Daiva Keršienė (8 5) 2 127 435
TEISĖS, PIRKIMŲ IR VERTINIMŲ SKYRIUS
Vedėja „Horizontas 2020“ teisiniai klausimai  Domilė Lideikytė (8 5) 2 644 706
Vyriausiasis specialistas Visuotinių dotacijų priemonių teisiniai klausimai  Mindaugas Kaziukonis (8 5) 2 127 433
Vyriausiasis specialistas „Horizontas 2020“ (Informacinės ir komunikacijos technologijos; Ateities ir kuriamos technologijos; Statistika), e-mokslo vartai  Žanas Matuzanis (8 5) 2 644 715
Vyriausioji specialistė Dokumentų valdymas, ES techninės paramos projektai  Indrė Novikovaitė (8 5) 2 644 708
Vyriausioji specialistė Ekspertinis vertinimas  dr. Danutė Stankevičienė (8 5) 2 644 709
Vyriausiasis specialistas Viešieji pirkimai, „Horizontas 2020“ teisiniai klausimai  Artūras Vaznys (8 5) 2 127 432
FINANSŲ IR ŪKIO SKYRIUS
Vedėja „Horizontas 2020“ finansiniai klausimai  Vaida Ražanauskė (8 5) 2 644 703
Vyriausioji specialistė   Jurga Novikovaitė (8 5) 2 644 482
Vyriausiasis specialistas IT Gediminas Vingelis  (8 5) 2 644 702 

Projektų valdymas

Projektas „Inovacijų konsultacinės paslaugos verslui – Inospurtas“
Projekto vadovė   Vilma Vilutytė (8 5) 2 644 705
Projektas „Technologijų ir inovacijų populiarinimas“
Projekto vadovė   Lilita Liaudanskaitė 8 645 89 175
Renginių vadybininkė   Agnė Kačėnaitė 8 602 344 46
Viešųjų ryšių specialistė   Vilija Naruškevič  (8 5) 2 127 431
Renginių vadybininkė   Dovilė Varasimavičienė (8 5) 2 127 431 
Projektas „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra - InoLink
Projekto vadovė   Jolita Razumienė (8 5) 2 644 708
Klasterio plėtros koordinatorė   Jolanta Aviženytė (8 5) 2 644 705
Klasterio plėtros koordinatorė   Aistė Krivcova (8 5) 2 644 705
Klasterio plėtros koordinatorius   Mantas Našlėnas (8 5) 2 644 711
Klasterio plėtros koordinatorė   Vaidė Sakalauskienė 8 645 69244 
Projektas „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP II)
L.e.p. projekto vadovė   Gintarė Narakienė 8 610 39 339
OPEN R&D Lietuva specialistė   Lina Černeckaitė (8 5) 2 127 433
OPEN R&D Lietuva fasilitatorius   Mantas Našlėnas (8 5) 2 644 711
OPEN R&D Lietuva fasilitatorius    Martynas Survilas (8 5) 2 644 711
Projektas „TYKU 2
Projekto vadovas   Paulius Petrauskas (8 5) 2 127 439 
Projekto specialistė   Sonata Juciutė (8 5) 2 127 430
Projektas „BSR Stars S3
Projekto vadovas   Pranas Senapėdis  (8 5) 2 644 701
Projekto specialistė   Aistė Krivcova (8 5) 2 644 705
Projektas „Naujo tipo (inovatyvių ir ikiprekybinių) viešųjų pirkimų skatinimas“
Ekspertė   Sigutė Stankevičiūtė (8 5) 2 127 438
Projektas „Public Policy Living Lab (P2L2)“  
Projekto vadovas   Martynas Survilas (8 5) 2 644 711 
       

 

Informacija atnaujinta: 2017-05-23

Grįžti atgal