Apie pramoninę nuosavybę

Pramoninė nuosavybė yra sudėtinė intelektinės nuosavybės dalis, apimanti registruojamas intelektinės nuosavybės teises,  t. y. šioms teisėms patvirtinti išduodami specialūs dokumentai.

Pramoninės nuosavybės objektai Lietuvoje:

  • išradimai;
  • pramoninis dizainas;
  • prekių ženklai;
  • puslaidininkinių gaminių topografijos.

MITA administruoja priemonę, skatinančią pramoninės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu. Pagal priemonę remiamos veiklos:

  • išradimų patentavimas (Europos patento arba patento, išduoto tarptautinės patento paraiškos pagrindu, gavimas);
  • dizaino registravimas (Bendrijos dizaino arba tarptautinės dizaino registracijos liudijimo gavimas).

Europos patentas skirtas apsaugoti išradimą visose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir keliose kitose prie Europos patentų konvencijos prisijungusiose valstybėse.

Tarptautinės patento paraiškos padavimas suteikia galimybę apsaugoti išradimą 145 pasaulio valstybėse.

Bendrijos dizainas skirtas apsaugoti gaminio vaizdą visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Tarptautinė dizaino registracija suteikia galimybę apsaugoti gaminio vaizdą 45 pasaulio valstybėse ar tarpvyriausybinėse organizacijose (jų valstybėse narėse).

 

Kontaktinis asmuo:

Ričardas Valančiauskas

MITA, Inovacijų paramos ir technologijų perdavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Tel. (8 5)  212 7434, el. paštas ricardas.valanciauskas@mita.lt

 

Informacija atnaujinta 2012.06.18 

Grįžti atgal