Titulinis Inovacijos Mokslo ir technologijų parkai VšĮ ,,Visorių informacinių technologijų parkas“

VšĮ ,,Visorių informacinių technologijų parkas“

Bendra informacija

Mokslo ir technologijų parko (toliau – MTP) pavadinimas

VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas

MTP adresas

Mokslininkų g. 2A, LT-08412, Vilnius

Telefono numeris

(8-5) 210 9256
Fakso numeris (8-5) 210 9257
El. pašto adresas info@vitp.lt
Internetinės svetainės adresas http://www.vitp.lt
Juridinio asmens kodas 126090582

MTP kontaktinis asmuo

Direktorius Henrikas Makutėnas

MTP įsteigimo metai

2002 m.

MTP dalininkai

Valstybės ir savivaldos institucijos:

 • Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
 • Vilniaus miesto savivaldybė

Mokslo ir studijų institucijos:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Vilniaus kolegija
 • Vilniaus universitetas

Verslo subjektai:

 • „Infobalt“ asociacijos fondas
 • Advokatų kontora „Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“
 • Bendra Lietuvos – Olandijos įmonė UAB „VTEX“
 • Bendra Lietuvos – Rusijos – Olandijos įmonė UAB „TEV“
 • UAB „Baltic Amadeus“
 • UAB „BOD Group“
 • UAB „ImPro“
 • UAB „BRD“

MTP priskirtinumas Slėniui

Santaros slėnis

Pagrindinės veiklos sritys

 • Kurti infrastruktūrą inovacinių ir technologinių įmonių steigimuisi ir augimui;
 • Sudaryti prielaidas naujų technologijų kūrimui ir mokslo rezultatų taikymui versle;
 • Skatinti informacinių technologijų verslo, mokslo ir studijų integraciją;
 • Skatinti IT eksportą.

MTP užimama teritorija

7 ha

Bendrasis MTP patalpų plotas

7300 kv.m

Bendrasis nuomojamų MTP patalpų plotas

5264 kv.m

Laisvas nuomojamas patalpų plotas

-

Bendras MTP darbuotojų skaičius

10

 

Informacija apie MTP teikiamas paslaugas

Eil. Nr.

Paslauga

Tikslus paslaugos aprašymas

Įkainis

1.

Infrastruktūra technologinėms įmonėms

Biurų nuoma;

Konferencijų salių (60-120 kv.m.) ir pasitarimų kambarių nuoma;

Naujos infrastruktūros vystymas.

Nuo 8 Lt/kv. m/mėn.

2.

Naujų produktų ir paslaugų inicijavimas ir pagalba kuriant prototipą

Paslaugos yra teikiamos remiantis Demola modeliu, kuris 2012 m. buvo pripažintas inovatyviausiu modeliu Baltijos regione. Nuo 2012 m. VITP yra oficialus Demola tinklo atstovas Lietuvoje. Šios paslaugos apima šias konsultacijas:
- komandos formavimas;
- idėjos pristatymas remiantis NABC metodika;
- projekto valdymas pagal Agile;
- verslo modelio formavimas pagal BMC.

Pasirašoma sutartis

3.

Inovacijų ir Technologijų perdavimo procesų valdymas

Įmonių ir organizacijų inovacijų ir technologijų perdavimo procesų analizė ir vertinimas remiantis InnoSPICE metodika.

Sutartinis

4.

Konsultacijos

Technologinės konsultacijos
Reikalingų IT kompetencijų ir pajėgumų identifikavimas, partnerių paieška.

Marketingo konsultacijos
Konsultacijos identifikuojant perspektyvius IT produktus ir paslaugas;

Tikslinių rinkų pasirinktiems IT produktams ir paslaugoms vertinimas;
IT produktų ir paslaugų adaptavimas tikslinėms rinkoms.

Finansų konsultacijos
Investuotojų paieška ir konsultacijos rengiantis bendravimui su investuotojais.

Pardavimų konsultacijos
Konsultacijos kuriant pardavimų kanalus;

Konsultacijos produktų ir paslaugų portfelio pristatymui potencialiems klientams.

Neatlygintinos konsultacijos teikiamos privatiems ir juridiniams asmenims vykdomų projektų rėmuose ir valstybės paramos „de minimis“ sąlygomis.

 

Informacija apie MTP įsikūrusias įmones

Eil. nr.

Įmonės pavadinimas

Pagrindinė veiklos sritis

1.

UAB „App Camp“

Mobiliųjų aplikacijų gamyba ir leidyba

2.

UAB „Ars Lab“

Inovacijų ir profesionalių konsultacijų ūkininkui nr. 1 vieta Lietuvoje

Tinklas, kuriame ūkininkai gauna populiarias ir reikalingas paslaugas, plačiai naudojamas Vakarų Europoje, bet iki šiol neišvystytas Lietuvoje.

3.

UAB „2it Baltic”

Lengviausiai pritaikomų interneto įrankių, didinančius verslo valdymo efektyvumą kūrimas

4.

UAB „Integris“

Konsultacinė veikla

5.

UAB „SPORA“

Kompiuterinių sistemų projektavimas, programavimas

6.

UAB „Danet Baltic“

Verslo Administravimo Sistemos (BSS)

ITT veiklos Administravimo Sistemos (OSS)

Internetiniai sprendimai

Konsultacinė veikla

7.

UAB Evana Technologies

Evana Technologies siekia atitikti klientų poreikius vystant priešakines lazerinio apdirbimo ir šviesos technologijas pramonei ir prisidėti prie naujų technologijų pasaulinio progreso.

8.

UAB „ART21”

Specializuoti programinės įrangos sprendimai žemės ūkio sektoriui

9.

UAB Global InnoLine

Tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų valdymas

AT Start-up įmonių kūrimas ir valdymas

Komercializavimo proceso valdymas

Investicinių projektų valdymas ir administravimas

10.

UAB „BŪTENTA“

Verslo valdymo ir buhalterinės apskaitos sistema BŪTENT – tai  programinė įranga pritaikyta akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, individualiųjų įmonių, viešųjų įstaigų ir ūkinių bendrijų, dirbančių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, apskaitai tvarkyti ir verslui valdyti.

11.

UAB „IT projektai“

Įvaizdžio formavimas, techninė priežiūra, diegimas ir integravimas, mokymai ir konsultavimas, saugumo užtikrinimas

12.

VšĮ „EDUKACIJOS AKADEMIJA“

Konferencijų ir seminarų organizavimas

Edukaciniai projektai moksleiviams

13.

UAB „Informacinės Konsultacijos“

Projektų valdymo konsultacinė įmonė, teikianti patikimas inovacijų projektų rengimo ir valdymo paslaugas

14.

Asociacija „Santaros slėnis“

Santaros slėnio tikslų įgyvendinimas. Slėnio partnerių interesų derinimas, atstovavimas

15.

Asociacija „Infobalt“

INFOBALT siekia sukurti geriausias sąlygas IRT pramonės augimui, kuris kurtų pridėtinę vertę asociacijos nariams, būtų naudingas Lietuvos žmonėms bei viešajam sektoriui

16.

UAB „Ex Datum“

Kompiuterinių duomenų apdorojimas

17.

UAB „Pyjamas Apps“

Mobiliųjų aplikacijų kūrimas

18.

UAB Acorn Intelligence

Kompiuterinių sistemų projektavimas, programavimas

19.

UAB Next Medica Group

Moksliniai tyrimai. Ultragarso prietaisų kūrimas, prekyba

20.

UAB „Baltic Amadeus“

Programavimo projektai ir paslaugos; veiklos procesų ir dokumentų valdymas, specializuotieji sprendimai, programavimo paslaugų nuoma

21.

Bendra Lietuvos – Rusijos – Olandijos įmonė UAB „TEV“

Edukaciniai leidiniai: vadovėliai bei kitos mokomosios priemonės bendrojo lavinimo ir aukštosioms mokykloms.

Lietuvos ir kitų šalių mokslo leidinių (konferencijų darbų, tezių rinkinių, monografijų) vertimas į anglų kalbą, parengimas spaudai, leidyba.

Periodinių informacinių leidinių rengimas spaudai.

Elektroninė leidyba: kompiuterinių mokymo priemonių, mobilių interaktyvių kompiuterinių (MIKO) knygų, skaitmeninių vadovėlių kūrimas.

22.

Bendra Lietuvos – Olandijos įmonė UAB „VTEX“

„VTeX“ kuria LaTeX technologija grindžiamus sprendimus ir teikia paslaugas mokslo bendruomenei ir mokslinės literatūros leidėjams. Įmonę Vilniuje 1991 metais įkūrė septyni Lietuvos ir Olandijos mokslininkai matematikai. Tai lėmė įmonės specializaciją – „VTeX“ didžiausią dėmesį skiria mokslo leidybos paslaugoms matematikos ir fizikos mokslų srityse.

 

MTP vykdomi/baigti projektai

Eil. nr.

Projekto pavadinimas

Trumpas aprašymas

Finansavimo šaltinis

Statusas (vykdomas/baigtas)

1.

 „InoLaboratorija“

Intelektualaus verslo laboratorija

Projekto tikslas – skatinti mokslininkų ir tyrėjų intelektualų verslumą, formuojant praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei inovacijų paramos paslaugų sinergiją.

Europos socialinis fondas

Vykdomas

2.

StarDust

Strateginis projektas, skirtas tarptautinėms komercializavimo veikloms tyrimų ir inovacijų, klasterių ir SVV tinklų kūrimo srityse

Projektas siekia išplėtoti tarptautines inovacijų struktūras Baltijos jūros regione, įgyvendinant tokias veiklas:

 • darbas su didžiausiu potencialu (iššūkiai, kurie gali būti įveikti pasinaudojant egzistuojančiais privalumais regione tam tikrose tematinėse srityse);
 • ryšių tarp stiprių regiono tyrimų ir inovacijų centrų plėtojimas ir stiprinimas pilotinių tarptautinio bendradarbiavimo projektų pagalba;
 • naujų tarptautinio bendradarbiavimo įrankių ir mechanizmų sukūrimas;
 • makroregioninių tyrimų ir inovacijų veiklų strateginiame valdyme koordinavimas.

Baltijos jūros regiono programa 2007-2013

Vykdomas

3.

Inogeb LT-2

 

IKT ir BIO technologijų parkų ir įmonių „plyno lauko“ investicijų teritorijos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas.

Europos socialinis fondas

Vykdomas

4.

TP-Uni

Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose

Projekto tikslas – parengti ir įgyvendinti mokymus, skirtus ugdyti technologijų perdavimo ir verslumo gebėjimus mokslo institucijų mokslininkams, tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo srityje dirbantiems specialistams, įskaitant inovacijų paramos organizacijų darbuotojus.

Europos socialinis fondas

Vykdomas

5.

DEMOLA Vilnius

„MOkomės Kurti Aukštųjų Technologijų verslą“ (MOKAT)

 

„MOKAT“ studentų komandos realizuos kompanijų pateiktas produkto ar paslaugos idėjas, kurs prototipus ir ruoš verslo planus idėjų įgyvendinimui. Idėjas realizuojantiems studentams įmonės suteiks darbo vietas, skirs patyrusių mentorių bei kitų idėjos realizavimui reikalingų specialistų laiką. Taip pat, rudenį vyksiančiame verslo plano turnyre bus išrinktas geriausias rinkos perspektyvas turintis idėjos realizavimo projektas. Geriausiai pasirodžiusi komanda keliaus į DEMOLA akademiją Suomijoje, kur turės galimybę susipažinti su suomių studentų komandų vystomomis idėjomis, darbo aplinka, dalyvauti diskusijose, pasidalinti savo patirtimi.

Europos socialinis fondas

Vykdomas

6.

Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui

 

Projekto tikslas – skatinti verslo ir mokslo partnerystę MTTP ir inovacijų srityse, žinių komercializavimą ir technologijų perdavimą, atsižvelgiant į Lietuvos inovacijų 2010–2020 metų strategijos  prioritetines sritis (biotechnologijos, lazerių technologijos, elektros ir optinės įrangos gamyba, informacinės ir ryšių technologijos) ir siekiant pagerinti Inovacijų sąjungos švieslentės rodiklius.

Europos regioninės plėtros fondas

Vykdomas

7.

MTTP veiklų IRT sektoriuje aktyvinimas ir bendradarbiavimo tinklų kūrimas

Projekto tikslas – aktyvinti Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų (IRT)

įmonių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) veiklas bendradarbiaujant tarpusavyje, su tyrimo institucijomis bei stiprinti IRT bendruomenės inovacijų sklaidos terpę. Tikslas suformuluotas projekto partneriams dalyvaujant slėnių kūrimo procese ir formuojant IRT klasterį Visoriuose.

Ekonomikos augimo veiksmų programa

Baigtas

8.

ERPF Baltijos jūros regiono programos projektas BONITA

Projektas buvo inicijuotas norint sukurti Europinį inovacijų klasterį ir dalintis mokslinės IRT veiklos rezultatais Baltijos jūros šalių regione. Įgyvendinant projektą siekiama į vieną tinklą apjungti įvairių šalių universitetus. Kiekvienoje šalyje taip pat buriamas verslo partnerių, kuriems  reikalingi mokslinės veiklos rezultatai, tinklas. Tuo būdu užtikrinama, kad visų regiono universitetų tiriamosios veiklos rezultatai bus prieinami visiems Baltijos jūros šalių rinkos dalyviams.
Projekto metu bus sistemiškai išanalizuota 8 Baltijos regiono šalių (projekto dalyvių) patirtis, esamos praktikos, veikiantys technologijų perdavimo metodai. Taip pat bus bandoma diegti vieningą technologijų perdavimo mechanizmą, kuris leistų projekto dalyviams sukurti vieningą technologijų perdavimo sistemą ir stiprinti Baltijos regioną kaip vieną iš Europinių inovacijų regionų.

 

 

Baigtas

9.

InoTinklas

Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose)

Projekto tikslas aktyvinti MTTP  bei inovacijų plėtojimo veiklas "Slėnių" arealuose veikiančiose ir besikuriančiose įmonėse, plėtojant paramos inovacijoms tinklo organizacijų kooperaciją ir integruojant  jų potencialą.

2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" įgyvendinimo priemonė „Inogeb LT-1"

Baigtas

10.

„IT Praktika: studentų praktikos organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas“

Projekto tikslas: studentų praktinių įgūdžių Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų sektoriuje stiprinimas.

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Baigtas

Grįžti atgal