Titulinis Inovacijos Mokslo ir technologijų parkai VšĮ ,,Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

VšĮ ,,Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“

 

Bendra informacija

Mokslo ir technologijų parko (toliau – MTP) pavadinimas

Viešoji įstaiga "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas"

MTP adresas

Savanorių pr. 231 Vilnius LT-02300

Telefono numeris

+370 5 266 16 40

Fakso numeris

+370 5 260 23 17

El. pašto adresas

info@fimtp.lt

Internetinės svetainės adresas

http://www.fimtp.lt

Juridinio asmens kodas

122896754

MTP kontaktinis asmuo

Gediminas Trinkūnas

MTP įsteigimo metai

1994

MTP dalininkai

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

MTP priskirtinumas Slėniui

Saulėtekis

Pagrindinės veiklos sritys

Komercinės paskirties patalpų nuoma, konsultavimas

MTP užimama teritorija

6327 kv.m.

Bendrasis MTP patalpų plotas

1844 kv.m.

Bendrasis nuomojamų MTP patalpų plotas

1278 kv.m.

Laisvas nuomojamas patalpų plotas

566 kv.m.

Bendras MTP darbuotojų skaičius

15

 

Informacija apie MTP teikiamas paslaugas

Eil. Nr.

Paslauga

Tikslus paslaugos aprašymas

Įkainis

1.

Tyrimai ir ekspertizė

Organizuojame mokslinių tyrimų ir ekspertizės paslaugas valstybinėms ir privačioms įmonėms

Sutartinis

2.

Mokslo partnerių paieška

Padedame įmonėms surasti mokslo partnerius bendriems projektams

Sutartinis

3.

Idėjos komercializavimui

Siūlome įmonėms mokslininkų technologines idėjas komercializavimui

Sutartinis

4.

Technologijų ekspertinis vertinimas

Organizuojame ekspertinį naujų technologijų įvertinimą

Sutartinis

5.

Patalpų ir laboratorinės įrangos nuoma

Sudarome palankias patalpų ir laboratorinės

įrangos nuomos sąlygas besikuriančioms mokslinėms įmonėms

Sutartinis

6.

Leidyba, projektų administravimas

Teikiame leidybos, projektų administravimo paslaugas

Sutartinis

7.

Užsakymų tyrimams paieška

Ieškome užsakymų moksliniams tyrimams iš įmonių

Sutartinis

8.

Technologijų vertinimas komerciniu požiriu

Atliekame technologijų vertinimą komerciniu požiūriu

Sutartinis

9.

Finansavimo paieška

Ieškome finansavimo aukšųjų technologijų prekių kūrimui

Sutartinis

10.

Verslo partnerių paieška

Padedame susirasti verslo partnerius naujų produktų vystymui

Sutartinis

11.

Konsultacijos

Konsultacijos įmonių steigimo, atviros priegos infrastruktūros, optoelektronikos, elektronikos, fotovoltanikos technologijų komercializavimo klausimais

Nemokama

 

Informacija apie MTP įsikūrusias įmones 

Eil. Nr.Įmonės pavadinimasPagrindinė veiklos sritis
1 UAB „Automenas“ Lengvųjų automobilių atstatymas po avarijų, kėbulų dažymas ir paruošimas tolimesnei eksploatacijai.
2 UAB „Ekspla“ Lazeriai, lazerinės sistemos ir komponentai.
3 UAB „Šviesos lankas“ Interjero projektavimas, stiklo, krištolo gaminiai, šviestuvų prekyba
4 UAB "Tikslieji Prietaisai" Matavimai, prietaisų gamyba
5 UAB „Saulėtekio technologijos“ Matavimo prietaisai, detektoriai
6 UAB „Ferentis“ Biomedžiagų modeliai

 

MTP vykdomi/baigti projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Trumpas aprašymas

Finansavimo šaltinis

Statusas (vykdomas/baigtas)

1.

Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio
tarptautinio konkurencingumo stiprinimas

Projekte numatomos tokios veiklos, kaip klasterio ir jo gaminamų produktų pristatymai tarptautinėse parodose (15 parodų) bei kituose renginiuose, rinkų tyrimai bei mokymai. Siekiant kuo platesnės informacijos apie klasterį sklaidos bus sukurtas klasterio tinklalapis bei išleisti klasterį reklamuojantys bukletai, bei klasterio produktus pristatantys katalogai. Numatoma, kad projekto įgyvendinimo į klasterį bus pritraukti 2 nauji nariai.

Nuosavos lėšos + SF parama

Vykdomas

2.

Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros
sukūrimas

Projektu siekiama sukurti tinkamą infrastruktūrą, kuri sudarytų sąlygas lazerinių ir inžinerinių technologijų sektoriaus sėkmingai plėtrai tarptautiniame lygyje, įskaitant ir naujų specialistų, kurie bus tikrai reikalingi plečiantis Lietuvos lazerių ir šviesos technologijų bei inžinerinės pramonės sektoriams, kvalifikuotą rengimą.

Nuosavos lėšos + SF parama

Vykdomas

3.

Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro
(OC) infrastruktūros sukūrimas

Projekto metu bus pastatytas ir įrengtas apie 1000 kv. metrų ploto OC pastatas su konferencijų sale, įrengtomis laboratorinėmis ir biuro patalpomis, kuriose įsikurs technologinės įmonės. Taip pat bus sutvarkyta apie 3 ha ploto  Technologijų perdavimo baro teritorija, atnaujinti ir įrengti inžineriniai tinklai. Planuojama, kad po projekto įgyvendinimo centre įsikurs ne mažiau kaip 8 įmonės, iš kurių bent pusė bus naujai susikūrę spin-off‘ai.

Nuosavos lėšos + SF parama

Vykdomas

4.

MANUFUTURE 2013 View on Horizon2020 (FP7)

Europos technologijų platformos „ManuFuture" (Manufacturing of the Future - Ateities gamyba) konferencijoje ES inžinerinės pramonės ir mokslo vadovai bei specialistai apsvarstys naująją Bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020" ir geriausius jos įgyvendinimo kelius, skatinant ES inžinerinės pramonės inovatyvumą, darniąją plėtrą ir konkurencingumą 2014-2020 metais. Europos Komisijos, verslo ir mokslo atstovų pranešimuose bei diskusijose ypatingas dėmesys bus skiriamas ES, regioninių ir nacionalinių MTTP paramos priemonių efektyvumo didinimui per jų tarpusavio sinergiją ir šalių nacionalinę bei regioninę pažangiąją specializaciją.

FP7

Vykdomas

5.

Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui

Projekto tikslai – sustiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimo gebėjimus aktyvesniam technologijų perdavimui, sukurti technologijų perdavimo ir žinių komercializavimo sistemą, padidinti verslo ir mokslo dalyvavimą MTTP ir inovacijų programose, sukurti naujas technologines įmones, pateikti rinkai naujas technologijas, produktus bei paslaugos, pagerinti Inovacijų sąjungos švieslentės rodiklius. Projekto metu FIMTP suteiks įmonėms 100 konsultacijų, surengs du technologijų pristatymo renginius, bus įsteigtos trys naujos įmonės.

SF parama

Vykdomas

Grįžti atgal