Apie intelektinę nuosavybę

Nuo 2011 m. MITA administruoja priemonę, skatinančią intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu. Pagal priemonę remiamos veiklos:

  • išradimų patentavimas – veiksmai, susiję su Europos patento arba patento, išduoto tarptautinės patento paraiškos pagrindu, gavimu;
  • dizaino registravimas – veiksmai, susiję Bendrijos dizaino arba tarptautinės dizaino registracijos liudijimo gavimu;
  • patento paraiškų paieška – patento paraiškose nurodytų išradimų technikos lygio paieška Europos patentų tarnyboje.

Europos patentas skirtas apsaugoti išradimą visose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir keliose kitose prie Europos patentų konvencijos prisijungusiose valstybėse.

Tarptautinės patento paraiškos padavimas suteikia galimybę apsaugoti išradimą 148 pasaulio valstybėse.

Bendrijos dizainas apsaugo gaminio vaizdą visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Tarptautinė dizaino registracija skirta apsaugoti gaminio vaizdą 47 pasaulio valstybėse ar tarpvyriausybinėse organizacijose (jų valstybėse narėse).

Patento paraiškų paieška yra Europos patentų tarnybos teikiama paslauga, suteikianti galimybę patento paraišką padavusiam subjektui gauti išankstinę informaciją apie išradimo patentabilumą ir spręsti dėl tolimesnio patentavimo veiksmų ar išradimo komercinimo.

 

Projektai, kurie bus vykdomi iš 2014-2020 metų ES finansinio programavimo etapo, turės atitikti vieną iš sumanios specializacijos prioritetų – http://sumani2020.lt/apie-sumania-speciaizacija/prioritetai

 

 

 

Kontaktinis asmuo:

Inga Masilionytė-Larionova
Visuotinės dotacijos skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 5)  264 4714, el. paštas inga.masilionyte@mita.lt

Grįžti atgal