Titulinis Inovacijos Inovaciniai čekiai

Inovaciniai čekiai

Tikslas

Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Inovacinis čekis - kas tai?

Tarp Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) ir pareiškėjo pasirašyta dotacijų sutartis dėl remiamų veiklų išlaidų dalies kompensavimo.

Kas gali gauti finansavimą?

Privatieji juridiniai asmenys. Projekto veiklos turi būti vykdomos Sumanios specializacijos kryptyse.

Finansuojamos veiklos

  • Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms atlikti, teikimas;
  • Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas.

Finansavimo sumos

  • Didelei įmonei - nuo 25 % iki 50 % fiksuotos sumos;
  • Vidutinei įmonei - nuo 35% iki 60% fiksuotos sumos;
  • Labai mažai ir mažai įmonei - nuo 45% iki 70% fiksuotos sumos.

Bendros investicijos pagal šią priemonę 2014-2020 m. periodu:

  • ES struktūrinių fondų lėšos - 10 136 700 Eur
  • Privačios lėšos - 11 203 722 Eur

Paslaugų sąrašas

MITA patvirtinto daugiau nei 2500 paslaugų, kurias verslas gali įsigyti iš mokslo ir studijų institucijų, sąrašą.
Kiti dokumentai
Informacija atnaujinta 2016-11-09

Grįžti atgal