Titulinis Inovacijos Inovacijų politika Lietuvoje

Inovacijų politika Lietuvoje

Lietuvoje inovacijų aplinkos gerinimo politiką formuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą Ūkio ministerija.

Pagrindinis inovacijų politikos strateginio planavimo dokumentas – Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa. Programa parengta siekiant sutelkti valstybės išteklius Lietuvos inovatyvumui didinti ir kurti konkurencingą, aukšto lygio žiniomis, naujausiomis technologijomis, kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais ir sumania specializacija grindžiamą ekonomiką.

Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos strateginis tikslas – didinti Lietuvos ūkio konkurencingumą kuriant efektyvią inovacijų sistemą, skatinančią ūkio inovatyvumą.

Didinti Lietuvos ūkio konkurencingumą kuriant efektyvią inovacijų sistemą, skatinančią ūkio inovatyvumą
1. Plėtojant naujas žinias ir jų taikymą, ugdyti inovatyvią visuomenę
 2. Didinti verslo inovacinį potencialą
3. Skatinti vertės tinklų kūrimą, plėtrą ir jų tarptautiškumą
4. Didinti inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą ir skatinti inovacijas viešajame sektoriuje
 

Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą koordinuoja Ūkio ministerija. Informaciją apie programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų vykdymą renka, analizuoja ir metines programos vertinimo ataskaitas kiekvienais kalendoriniais metais teikia Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Dokumentai:

Informacija atnaujinta 2014.01.06

Grįžti atgal