Ikiprekybinio pirkimo objekto vertinimas

Ekspertiniam vertinimui atlikti perkančioji organizacija teikia šiuos dokumentus:

Ekspertinis vertinimas atliekamas pagal patvirtintą formą.

Vertinama ar planuojamas vykdyti pirkimas atitinka ikiprekybinio pirkimo požymius, t. y. vertinama ar laikomasi principų:

  • inovatyvumo – ikiprekybinis pirkimas turi būti vykdomas tik tada, kai įsitikinama, kad rinka negali patenkinti esamo poreikio;
  • konkurencingumo – ikiprekybinio pirkimo metu siekiama užtikrinti konkurenciją tarp dalyvių;
  • rizikos ir naudos pasidalijimo – ikiprekybiniame pirkime dalyvaujantys subjektai turi būti suinteresuoti šio proceso rezultatyvumu, todėl ikiprekybinio pirkimo nauda ir rizika turi būti dalijamasi pagal rinkos sąlygas; sumokėta kaina visiškai atitinka perkančiosios organizacijos gautos naudos rinkos vertę ir dalyvio prisiimtą riziką;
  • vertės už pinigus – vertinant dalyvių pasiūlymus ir jų ikiprekybinio pirkimo metu suteiktų MTEP paslaugų rezultatus, dėmesys turi būti skiriamas didžiausią pridėtinę vertę kuriantiems pasiūlymams už pagrįstą kainą.

! Nurodyti dokumentai teikiami el. paštu ikiprekybiniai@mita.lt (pdf ir docdocx formatu) arba registruotu laišku Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai adresu A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius. 

Grįžti atgal