Apie ikiprekybinius pirkimus

Kas yra ikiprekybinis pirkimas?

Ikiprekybinis pirkimas – mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) paslaugų, išskyrus tas, iš kurių gauta nauda naudojama tik perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija arba kurios laikomos valstybės pagalba, įsigijimas siekiant sukurti inovatyvųjį produktą.

Kas yra inovatyvusis produktas?

Inovatyvusis produktas – sukurta ar iš esmės patobulinta medžiaga, gaminys, įrenginys, įdiegtas naujas ar iš esmės patobulintas procesas, sistema, paslauga, sukurtas ar iš esmės patobulintas ir įgyvendintas žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendinys.

Ikiprekybinių pirkimų pagrindinis tikslas  skatinti inovacijų kūrimą ir pritaikymą viešajam sektoriui, tenkinant viešąjį interesą ir padedant naujiems produktams ar paslaugoms atsirasti rinkoje. 

Ikiprekybinis pirkimas gali būti vykdomas pagal tokią schemą:

Ikiprekybinis pirkimas gali apimti pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį etapus, antrąjį ir trečiąjį etapus arba tik trečiąjį etapą.

! Ikiprekybinio pirkimo objekto aprašymas ir techninė specifikacija teikiami Agentūrai ekspertiniam vertinimui atlikti. Nurodyti dokumentai teikiami el. paštu ikiprekybiniai@mita.lt (pdf ir docdocx formatu) arba registruotu laišku adresu A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius.

Pateiktų paraiškų atlikti ikiprekybinio pirkimo vertinimą sąrašas  

Dokumentai Agentūroje priimami kiekvieno mėnesio 5 darbo dieną. 

Svarbūs dokumentai:

 

Kontaktai pasiteirauti:
Sigutė Stankevičiūtė
Teisininkė
Tel. (8 5) 212 7438, el. paštas sigute.stankeviciute@mita.lt

Inga Masilionytė-Larionova
Visuotinės dotacijos skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 5)  264 4714, el. paštas inga.masilionyte@mita.lt 

Informacija atnaujinta 2017-04-07

 

 

Grįžti atgal