Titulinis Informacijos sklaida Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimai teikti paraiškas

 

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS Galioja iki   2015 m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MITA NACIONALINIAI KVIETIMAI (4)       

Kvietimas teikti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektų paraiškas ir prašymus 

Spalio 1 d.                         

Laboratorijų akreditacija mokslo ir studijų institucijoms

Spalio 30 d.                         

Parama patento paraiškos paieškos projektams

Nuolat                        

EUREKA (dalyvavimo paraiškos teikiamos nuolat). Programa skirta įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms vykdyti inovacinius projektus.

neribotas                        
TARPTAUTINIAI KVIETIMAI (3)
 

Nauji kvietimai teikti paraiškas pagal ES programą HORIZONTAS 2020

2015 metai                        

Įmonių kelionės į Skandinavijos šalių partnerių paieškos renginius

Iki gruodžio 15 d.                        

EUREKA Lietuvos-Izraelio kvietimas jungtiniams projektams.

Iki gruodžio 1 d.                        

 

 Informacija apie kvietimus atnaujinta 2015.09.15

Grįžti atgal