Titulinis Informacijos sklaida Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimai teikti paraiškas

 

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS Galioja iki   2015 m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MITA NACIONALINIAI KVIETIMAI (5)       

Kvietimas teikti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos projektų paraiškas ir prašymus NAUJA

Spalio 1 d.                         

Naujas MITA konkursas, skirtas krašto apsaugos poreikiams: nuotoliniu būdu valdomo orlaivio sukūrimas NAUJA

Liepos 8 d.                        

Laboratorijų akreditacija mokslo ir studijų institucijoms NAUJA

Spalio 30 d.                         

Parama patento paraiškos paieškos projektams

Nuolat                        

EUREKA (dalyvavimo paraiškos teikiamos nuolat) Programa skirta įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms.

neribotas                        
TARPTAUTINIAI KVIETIMAI (2)
 

Europos palydovinės navigacijos konkursas

Birželio 30 d.                        

Nauji kvietimai teikti paraiškas pagal ES programą HORIZONTAS 2020

2015 metai                        

 

 Informacija apie kvietimus atnaujinta 2015.07.01

Grįžti atgal