Titulinis Informacijos sklaida Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimai teikti paraiškas

 

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS Galioja iki   2015 m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MITA NACIONALINIAI KVIETIMAI (4)       

MITA kvietimas studentams stažuotėms į NASA. NAUJA

Balandžio 24 d.                        

MTEP rezultatų komercinimas. Kvietimas mokslo ir studijų institucijoms steigti naujas įmones ("spin-off"). NAUJA

Gegužės 11 d.                        

Laboratorijų akreditacija mokslo ir studijų institucijoms NAUJA

Spalio 30 d.                         

Parama patento paraiškos paieškos projektams.

Nuolat                        

EUREKA (dalyvavimo paraiškos teikiamos nuolat) Programa skirta įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms.

neribotas                        
TARPTAUTINIAI KVIETIMAI (2)
 

Europos palydovinės navigacijos konkursas.

2015 birželio 30 d.                        

Nauji kvietimai teikti paraiškas pagal ES programą HORIZONTAS 2020

2015 metai                        

 

 Informacija apie kvietimus atnaujinta 2015.04.13

Grįžti atgal