Titulinis Informacijos sklaida Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimai teikti paraiškas

 

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS Galioja iki   2015 m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NACIONALINIAI KVIETIMAI (5) - tai Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros kvietimai teikti paraiškas      

Ūkio subjektų užsakomiems MTEP darbams skatinti skirtoms lėšoms gauti

2016 m. Sausio 15 d.                        

EUREKA Lietuvos-Izraelio kvietimas jungtiniams projektams

Gruodžio 1 d.                        

Įmonių kelionės į Skandinavijos šalių partnerių paieškos renginius

Gruodžio 15 d.                        

Parama patento paraiškos paieškos projektams

Nuolat                        

EUREKA (dalyvavimo paraiškos teikiamos nuolat). Programa skirta įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms vykdyti inovacinius projektus.

neribotas                        
TARPTAUTINIAI KVIETIMAI (2) - tai Europos Komisijos ir kitų tarptautinių agentūrų, asociacijų, organizacijų kvietimai teikti paraiškas
 

Nauji kvietimai teikti paraiškas pagal ES programą HORIZONTAS 2020

2016-2017 m.                        

EUREKA Lietuvos-Izraelio kvietimas jungtiniams projektams

Iki gruodžio 1 d.                        

 

 Informacija apie kvietimus atnaujinta 2015.11.17

Grįžti atgal