Titulinis Informacijos sklaida Kvietimai teikti paraiškas

2017 m. MITA kvietimai teikti paraiškas

 

 

 Paskelbtas kvietimas

 

 Planuojamas kvietimas

 

 Uždarytas kvietimas

 

Tikslinė auditorija:
V-verslas    M-mokslas   VS-viešojo sektoriaus įstaigos   K-kita 

 

 

Kvietimai teikti paraiškas

 

Paskelbimo data

 

Galioja iki  

2017 m.

123456789101112

2014-2020 M. ES FONDŲ KVIETIMAI

V

ES fondų investicijų priemonė „Inovaciniai čekiai“ 

2017-01-16

2017-03-16

16 val.

                       

V

M

ES fondų investicijų priemonė „Inopatentas“

2017 m.

1 ketv. 

  2017 m.

4 ketv. 

                       

M

ES fondų investicijų priemonė „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ 

2017 m.

2 ketv.  

2017 m.

4 ketv. 

                       

M

ES fondų investicijų priemonė „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas - „EUREKA“ 

2017 m.

4 ketv.  

 2018 m. 

                       

KITI NACIONALINIAI MITA KVIETIMAI

V

Klasterių konsultacinės-brandinimo sesijos pagal MITA koordinuojamą projektą InoLink

2017-02-13

2017-02-28

                       

M

Programos "Horizontas 2020" mokymai (pagal MITA koordinuojamą projektą TYKU 2).

2017-01-30

2017-03-31

15 val. 

                       

M

Stažuotės mokslininkams ES valstybėse (pagal MITA koordinuojamą projektą MITAP II) 

2017-02-01

2018-12-31

                       

M

Atranka į mokymus (pagal MITA koordinuojamą MITAP II projektą) 

 2017-02-10

 

2017-03-01

 

                       

M

Ūkio subjektų MTEP užsakymai, skirti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms.

2017-05

(data bus tikslinama)

2017-07

(data bus tikslinama)

                       

M

Programos "Horizontas 2020" skatinimas mokslo ir studijų institucijoms

2017-02

(data bus tikslinama)

2017-03

(data bus tikslinama)

                       

M

Laboratorijų akreditacija, skirta mokslo ir studijų institucijoms.

2017 I ketv.

(data bus tikslinama)

2017 IV ketv.

(data bus tikslinama)

                       

TARPTAUTINIAI KVIETIMAI - tai MITA, Europos Komisijos ir kitų tarptautinių agentūrų, asociacijų, organizacijų kvietimai teikti paraiškas

K

NASA kvietimas studentų rudens ir vasaros stažuotėms 

2017-01-16

2017-02-06

16:30 val.

                       

M

7BP dalinis finansavimas mokslo ir studijų institucijoms

2017-02-10

 

2017-02-24

                       

V

Įmonių vizitai į Europos kosmoso agentūrą (EKA)

2017-02

(data bus tikslinama)

2017-04

(data bus tikslinama)

                       

V

M

VS

Nauji kvietimai teikti paraiškas pagal ES programą HORIZONTAS 2020

Kvietimai paskelbti. Atskirų kvietimų datos priklauso nuo tematikos.

2016-2017 m.

                       

V

M

Programos "Eurostars2" kvietimas mažoms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms MTEP.

Tęstinis kvietimas

Kvietimų uždarymo datos 2017-03-02 2017-09-14

                       

V

Baltijos jūros regiono programos projekto "BSR Stars" finansinės priemonės "Inovacijų ekpresas" kvietimas

2017-05-01

2017-10-31

                       

V

Įmonių partnerių paieškos misijos į Skandinavijos valstybes

2017-04

(data bus tikslinama)

2017-11

(data bus tikslinama)

                       

V

Įmonių akseleravimas Kinijoje

2017-10

(data bus tikslinama)

2017-11

(data bus tikslinama)

                       

V

Projekto "Concert Japan" kvietimas į Japoniją įmonėms

2017-04

(data bus tikslinama)

2017-05

(data bus tikslinama)

                       

V

Įmonių akseleravimas Izraelyje

2017-09

(data bus tikslinama)

2017-11

(data bus tikslinama)

                       

V

Įmonių vizitai į Ukrainą

2017-10

(data bus tikslinama)

2017-12

(data bus tikslinama)

                       

M

BALTIJOS BONUS kvietimas mokslo ir studijų institucijoms

2017-11

(data bus tikslinama)

2017-12

(data bus tikslinama)

                       

 

 Informacija atnaujinta 2017-02-13

Grįžti atgal