Kvietimai teikti paraiškas

 

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS Paskelbimo data Galioja iki   2016 m.
Statusas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NACIONALINIAI KVIETIMAI (3) - tai Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros kvietimai teikti paraiškas      

Kvietimas mokslo ir studijų institucijoms dėl ūkio subjektų užsakymų NAUJA

2016-05-02 2016-07-15                        
2016-05-05 2016-05-20                          

EUREKA (dalyvavimo paraiškos teikiamos nuolat Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai). Programa skirta įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms vykdyti inovacinius projektus.

Kvietimas paskelbtas ir yra nuolat atviras. neribotas                           
TARPTAUTINIAI KVIETIMAI (4) - tai Europos Komisijos ir kitų tarptautinių agentūrų, asociacijų, organizacijų kvietimai teikti paraiškas

BSR Inovacijų ekspresas. Skirtas įmonėms ir klasteriams. NAUJA.

2016-05-02 2016-10-31                        

Europos palydovinės navigacijos konkursas

2016-04-01 2016-06-30                        

Europos kosmoso agentūros kvietimas Lietuvos verslo ir mokslo subjektams teikti paraiškas pagal  EKA vykdomų programų tematiką. Paraiškas kvietimui galima teikti EKA paraiškų teikimo sistemoje EMITS. 

2016-04-29  2016-06-27                         

Nauji kvietimai teikti paraiškas pagal ES programą HORIZONTAS 2020

Kvietimai paskelbti. Atskirų kvietimų datos priklauso nuo tematikos. 2016-2017 m.                        
 

PLANUOJAMI SKELBTI KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PLANUOJAMI TARPTAUTINIAI KVIETIMAI
Kvietimas Eurostars IV kvietimo projektų vykdytojams teikti finansines paraiškas (tik jau vykdantiems ir turintiems patvirtintus projektus). 2016-04-04   -                        
Europos inovacijų programos EUROSTARS-2 kvietimas mažoms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus. 2016-06-01 2016-09-15                        
Kvietimas įmonėms, besidominčioms partnerių paieška MTEPI projektams  2016-04-04   -                        
 PLANUOJAMI ES PRIEMONIŲ KVIETIMAI            
2014–2020 m. ES fondų investicijų priemonė „Inovaciniai čekiai“  2016 m. II ketv.   -                        
2014–2020 m. ES fondų investicijų priemonė „Inopatentas“  2016 m.  II-III ketv.  -                        
2014–2020 m. ES fondų investicijų priemonė „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“  2016 m. III ketv.   -                        
 PLANUOJAMI NACIONALINIAI KVIETIMAI              
Laboratorijų akreditacijos skatinimas 2016 m. II ketv.  -                        
 Lėšų paskirstymo mokslo ir studijų institucijoms ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymui remti  2016 m. II ketv.   -                        
Krašto apsaugos poreikiams skirtų projektų finansavimas. 2016 m. II ketv.    -                        

 

 

 Informacija apie kvietimus atnaujinta 2016.05.09

Grįžti atgal