Pažymų priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“ konkursui išdavimas

Dalyvavimui 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“ konkurse Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, įvertinusi įmonės veiklą, išduoda pažymas dėl įmonės veiklos priskyrimo MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklai) ir sumanios specializacijos kryptims ir prioritetams.

Prašymai priimami elektroniniu paštu inomokymai@mita.lt arba gali būti pateikti asmeniškai, pristatyti pašto kurjerio ar atsiųsti registruotu laišku Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai adresu: A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius.

Konsultacijos teikiamos tel. (8 5) 2644713, el. paštu mantas.bieksa@mita.lt.

Pažymos išduodamos per 5 darbo dienos nuo paraiškos įvertinimo išvados priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. 

Kiti svarbūs dokumentai:

Grįžti atgal