Titulinis Ekspertinė veikla MTEP veiklų vertinimas

MTEP veiklų vertinimas

Lietuvos Respublikos vyriausybė 2012 metų birželio 6 dienos nutarimu Nr. 650 patvirtino Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) etapų klasifikacijos aprašą, taip pat šiuo nutarimu Vyriausybė pavedė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai :

  • ūkio subjektui ar mokesčių administratoriui kilus neaiškumų, vertinti ir teikti ekspertines išvadas dėl ūkio subjektų vykdomos veiklos priskyrimo MTEP;
  • patvirtinti Rekomendacijas dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo.

Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas nustato MTEP etapus nuo žinių įgijimo iki produkto sukūrimo pagal juos atitinkančios veiklos aprašymus ir numatomus veiklos rezultatus.

Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašas nustato prašymų teikimo ir jų vertinimo organizavimo MITA‘oje tvarką. Rekomendacijos dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo rekomenduoja ūkio subjektui MTEP veiklos dokumentavimo tvarką, kuri padės identifikuoti ūkio subjekto vykdomą MTEP veiklą.

Prašymų, įvertinti ūkio subjektų veiklą, teikimas

Prašymą, įvertinti ūkio subjektų vykdytą veiklą, sudaro:

  1. lydraštis, pasirašytas ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens;
  2. užpildyta ūkio subjekto veiklos aprašymo forma 

Prašymo popierinė ir elektroninė (pdf ir doc formate, CD arba DVD laikmenoje) versijos turi būti pateiktos Agentūrai asmeniškai, pristatytos pašto kurjerio ar atsiųstos registruotu laišku adresu: A. Goštauto g. 12 – 219, LT-01108 Vilnius, arba elektroniniu būdu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, adresu: info@mita.lt

Kontaktai pasiteirauti

  • Ieva Kalpokaitė: Visuotinės dotacijos skyriaus vyriausioji specialistė: tel.: (8 5) 2 644 712, el. p.: ieva.kalpokaite@mita.lt
Informacija atnaujinta 2017-01-16

Grįžti atgal