Titulinis Apie MITA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Kas mes?

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) yra pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje.

MITA teikia nemokamas paslaugas verslo, mokslo, pramonės ir viešojo sektoriaus atstovams, kurie domisi tarptautinės partnerystės galimybėmis ir nacionaline parama mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų projektams.

Pagrindinė veikla apima nacionalinių ir tarptautinių taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros ir inovacijų programų administravimą, konkursinį šių programų projektų finansavimą.

MITA siekia formuoti inovacijų diegimui palankią aplinką mūsų šalyje. Ji skatina verslo ir mokslo bendradarbiavimą, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą ir intelektinės nuosavybės apsaugą.

MITA atvira novatoriams, išradėjams, kitaip mąstantiems, turintiems idėjų ir nebijantiems rizikuoti.

Kodėl įkurta MITA?

MITA įkurta 2010 m. gegužės 4 d. siekiant skatinti inovacijų kūrimą, verslo ir mokslo partnerystę, verslui palankios terpės plėtrą mūsų šalyje. Tai numatyta Vyriausybės patvirtintoje Inovacijų strategijoje 2010-2020 metams. MITA steigėjai yra Ūkio bei Švietimo ir mokslo ministerijos.

Ji įsteigta Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros pagrindu (2002-2010 m.), o ši veiklą pradėjo kaip Lietuvos nacionalinis informacijos centras „Eureka" (1999 m.)

Misija, vizija, tikslai

Mūsų misija yra teikti kokybiškas ir profesionalias paslaugas siekiant skatinti pažangiomis technologijomis ir inovacijomis grindžiamą Lietuvos mokslo, pramonės ir paslaugų sektorių plėtrą.

Mūsų vizija yra tapti lyderiu, padedančiu įgyvendinti pažangias idėjas Lietuvos moksle ir versle.

Strateginis veiklos tikslas yra skatinti Lietuvos inovacijų plėtrai reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę (technologinę) plėtrą ir pačias inovacijas šalyje.

MITA kolektyvas vadovaujasi šiomis vertybėmis:

    • profesionalumu;
    • partneryste;
    • teisingumu;
    • atsakingumu;
    • skaidrumu.

Mūsų paslaugų kokybę atspindi 2014 m. išduotas kokybės vadybos sertifikatas ISO 9001:2008.

Mes siekiame būti artimi vartotojų poreikiams, sumažinti „biurokratinių procedūrų" naštą ir skatinti teikti daugiau e-paslaugų!

MITA vidaus tvarkos taisyklės 

Grįžti atgal